Xem

Chọn từ ở cửa sổ bên trái. Bấm CTRL+C để tra từ điển