tăng nhãn áp

Lĩnh vực: y học
 hypertonia oculi

bệnh tăng nhãn áp
 glaucoma
chứng mù do tăng nhãn áp
 glaucosis
tăng nhãn áp bẩm sinh
 congenital glaucoma
tăng nhãn áp biến vị thể thủy tinh
 inverse glaucoma
tăng nhãn áp góc mở
 open angle glaucoma
tăng nhãn áp huyết khối
 thrombotic glaucoma
tăng nhãn áp tai
 auricular glaucoma
tăng nhãn áp xuất huyết
 hemorrhagic glaucoma
tăng nhãn áp xung huyết
 congective glaucoma
thủ thuật rạch góc (thao tác thực hiện trong điều tri tăng nhãn áp bẩm sinh)
 goniopuncture


tăng nhãn áp

x. Glôcôm.