cô nhi

- dt. (H. cô: mồ côi; nhi: trẻ nhỏ) Trẻ mồ côi: Chú ý đến sự nuôi và dạy các cô nhi.hd. Trẻ con mồ côi.

cô nhi

cô nhi
  • noun
    • Ophan
      • cô nhi viện: Orphanage