dây chun

nd. Dây có nhiều sợi cao su, có thể co dãn. Cũng nói Dây thun.

dây chun

dây chun
  • Elastic