dược liệu thô

là những dược liệu chưa qua chế biến theo phương pháp y học cổ truyền.

Nguồn: 39/2008/QĐ-BYT