kí hiệu định vị

(cg. phương pháp kí hiệu), phương pháp biểu thị bản đồ dùng để phản ánh các hiện tượng, đối tượng định vị tại các điểm (đối tượng chiếm diện tích không thể hiện được theo tỉ lệ của bản đồ). Bằng kích thước, màu sắc và hình dạng khác nhau. KHĐV cho phép phản ánh các mặt định lượng, định tính và cấu trúc của đối tượng, hiện tượng. Theo hình dạng, có thể phân kí hiệu thành các loại: hình học, chữ và tượng hình. KHĐV được sử dụng rộng rãi trên các bản đồ địa hình, các bản đồ dân cư, kinh tế, văn hoá xã hội và khoáng sản.