khẩu vị

- dt (H. vị: mùi vị) Sở thích của mỗi người trong việc ăn uống: Món ăn này hợp khẩu vị của cả gia đình.hd. Sự ưa thích về món ăn. Món ăn hợp khẩu vị.

khẩu vị

khẩu vị
  • noun
    • taste, appetite

 palatability
 palate