mài mòn

sự phá huỷ bờ biển, bờ đại dương, bờ hồ do tác động cơ học của sóng và sóng vỗ bờ. Phạm vi tác động từ mép ngập nước đến độ sâu vài chục mét (ở bờ đại dương đến 100 m hoặc hơn), độ sâu của tác dụng MM không vượt quá độ sâu của tác động sóng (< 200="" m).="" cường="" độ="" mm="" phụ="" thuộc="" vào="" mức="" độ="" tác="" động="" của="" sóng,="" độ="" dốc="" của="" phần="" ven="" biển="" và="" đáy="" ngập="" nước.="" tác="" động="" mm="" là="" nguyên="" nhân="" chủ="" yếu="" hình="" thành="" những="" dạng="" địa="" hình="" khác="" nhau="" của="" bờ="" mm="" với="" các="" yếu="" tố:="" vách,="" hốc,="" mặt="" thềm,="" vv.="">


mài mòn

 abrade
 • hạt bị mài mòn: abrade particle
 •  abrase
   abrasion
 • Thí nghiệm mài mòn Los Angeles: Los Angeles abrasion test
 • bảo vệ chống mài mòn: protection against abrasion
 • cường độ chống mài mòn: abrasion (resistance to)
 • độ bền mài mòn: abrasion resistance
 • độ chịu mài mòn: abrasion resistance
 • độ chịu mài mòn: resistance to abrasion
 • độ cứng chống mài mòn: abrasion hardness
 • đồng bằng mài mòn: plain of abrasion
 • dụng cụ thử mài mòn: abrasion tester
 • hệ số mài mòn: abrasion coefficient
 • hệ số mài mòn: abrasion factor
 • hợp kim chịu mài mòn: abrasion resisting alloy
 • hư hỏng do mài mòn: Abrasion Damage
 • lớp áo cản mài mòn: abrasion resistance linings
 • máy thử mài mòn: abrasion testing machine
 • mài mòn do biển: marine abrasion
 • mài mòn do gió: wind abrasion
 • mức mài mòn: level of abrasion
 • muội than lò mài mòn mạnh: HAF carbon black (high abrasion furnace carbon black)
 • nền mài mòn: abrasion platform
 • sức chịu mài mòn: abrasion resistance
 • sức chống mài mòn: abrasion resistance
 • sự mài mòn: abrasion
 • sự mài mòn của guốc hãm: abrasion of drag shoe
 • sự thử mài mòn: abrasion testing
 • sự thử mài mòn: abrasion test
 • thí nghiệm chịu mài mòn: abrasion resistance test
 • thí nghiệm mài mòn: abrasion test
 • tính chịu mài mòn: abrasion resistance
 • tính chịu mài mòn: resistance to abrasion
 •  abrasion test
 • Thí nghiệm mài mòn Los Angeles: Los Angeles abrasion test
 • sự thử mài mòn: abrasion test
 • thí nghiệm mài mòn: abrasion test
 •  abrasive
 • có tính mài mòn: abrasive
 • độ bền mài mòn: abrasive resistance
 • mặt mài mòn: abrasive surface
 • sự mài mòn: abrasive wear
 • sự mài mòn (biển): abrasive wear
 • tác dụng mài mòn: abrasive acting
 • vật liệu mài mòn: abrasive
 •  attrite
   attrition
 • sự mài mòn: attrition
 •  chafe
 • sự mài mòn: chafe
 •  fret
   output
   rub
 • sự mài mòn: rub
 •  wear out

  bị mài mòn (thuyền buồn)
   wear
  bờ biển mài mòn
   retrograding shoreline
  bộ phận bị mài mòn
   wearing part
  cao nguyên mài mòn
   erosion plateau
  chất mài mòn
   abrasives
  chi tiết mài mòn
   wearing detail
  chi tiết mài mòn
   working part
  chịu mài mòn
   abrasion-proof
  chịu mài mòn
   antifriction
  chịu mài mòn
   friction proof
  chống mài mòn
   abrasion-proof
  chống mài mòn
   antifriction
  chống mài mòn
   bearing metal
  dải mài mòn của cần vẹt
   pantograph wearing strip
  độ bền chống mài mòn
   wearing resistance
  độ bền mài mòn
   wearing resistance
  độ mài mòn
   abrasivity
  đồng bằng mài mòn
   worn down plain
  giới hạn mài mòn
   wear limit