mưa ngâu

- Mưa dai dẳng vào tháng bảy âm lịch.mưa thành những đợt ngắn kế tiếp nhau kéo dài nhiều ngày, thường xảy ra ở đồng bằng Bắc Bộ vào tháng 7 âm lịch, chủ yếu do dải hội tụ nhiệt đới gây ra. Theo truyền thuyết dân gian, MN được gắn với sự tích Ngưu Lang - Chức Nữ.


nd. Mưa kéo dài nhiều ngày, thành nhiều đợt, thường vào tháng bảy âm lịch.

mưa ngâu

mưa ngâu
  • Lasting rain in the seventh lunar month