nhân gian

- Chỗ loài người ở, cõi đời: Hay đâu địa ngục ở miền nhân gian(K).


hd. Cõi đời.