tươi thắm

nt. Rất tươi với những màu sắc đẹp đẽ. Bó hoa tươi thắm.