thước vẽ truyền

1. Cơ cấu vẽ có dạng hình bình hành, nối khớp bản lề, để sao lại bản vẽ, ảnh chụp địa lí, bản đồ, thường từ tỉ lệ nhỏ hơn. Ở TVT, một đầu kim di chuyển theo bản gốc, còn bản sao do một bút chì vẽ phóng với tỉ lệ xác định.

2. Dụng cụ vẽ có đối tượng hoặc lò xo cân bằng, lắp vào bản vẽ.