thượng lương

(cg. câu đầu; xà nóc), một bộ phận kĩ thuật của vì kèo gỗ trong ngôi nhà dân gian của người Việt, người Tày, người Nùng, vv. Là xà gỗ ở vị trí đỉnh nóc nhà làm chức năng liên kết hàng ngang. Dưới bụng cây TL thường được tạo thành mặt phẳng, trên đó chạm những đường viền làm nền cho một hàng chữ Nho. Đó là lời chúc tụng hay lời cầu mong về sự yên vui, thịnh vượng của chủ nhà. Trong quá trình xây dựng nhà dân gian truyền thống, quan trọng nhất là lễ cất nóc (tức đặt TL).hId. Thanh xà dùng làm nóc nhà.
IIđg. Đặt thượng lương để dựng nhà. Chọn ngày thượng lương.