độc tấu

1. Tác phẩm âm nhạc xác định sự diễn tấu của một nhạc công (có đệm hoặc không đệm).

2. Phần nhạc trong các bản giao hưởng hoặc trong các tác phẩm khí nhạc hình thức lớn được chỉ định biểu diễn bởi một nhạc công.hdg. Tấu nhạc một mình. Người độc tấu vĩ cầm.

độc tấu

độc tấu
  • Perform a solo